lille top billede2

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

Temadag den 4. april 2017 klokken 10:00-15:30
i samarbejde med Danske Miljøadvokater

Kosmopol, Fiolstræde 44, København K (lige v/Nørreport Station)

ÆNDRING AF PLANLOVEN OG NATURBESKYTTELSESLOVEN

OM DAGENS EMNE Så er det ganske vist - sådan da.

Den 25. januar 2017 fremsatte regeringen lovforslag om de længe ventede ændringer på planlovs- og naturbeskyttelsesområdet. Lovforslagene er endnu ikke vedtaget, men bevæger sig efter sigende frem mod en vedtagelse inden Folketingets sommerferie.

Vi har i samarbejde med Danske Miljøadvokater arrangeret en temadag om en række af de vigtigste ændringer, som vi gerne vil præsentere jer for på den kommende temadag. Temadagen afholdes denne gang i København, da de fleste deltagende forventes at komme fra hovedstadsområdet. Som I kan se nedenfor, spænder programmet vidt, og vi håber, at I har lyst til at få forhåndsviden om de regler, som vi kan forvente bringes i spil senere i år.

Vel mødt i København!

PROGRAM

        10:00 – 10:20     Velkommen og introduktion v/Henriette Soja og Ellen Skodborggaard

          10:20 – 11:30     Gennemgang af væsentlige nye regler i planloven v/ Britta Moll Brown og Josephine Legarth 
           Aggesen

           Temaerne bliver; den nye formålsbestemmelse, planlægning for produktions­erhverv, en 
           mere fleksibel administration  af planlovsreglerne, differentierede og kortere hørings-
           frister samt nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

           11:30 – 11:45    Kaffepause

           11:45 – 12:15    Klageprocedure/nye klagenævn v/Britta Moll Brown

           12:15 – 13:00    Frokost

           13:00 – 14:00    Nærmere om ny regulering af detailhandlen i Danmark v/Kim Trenskow

           14:00 – 14:20    Kaffepause

           14:20 - 15:30     Nærmere om ny regulering af kystområder og ændringer i Naturbeskyttelsesloven
           v/Anne 
Sophie Vilsbøll

Pris                                                                                                                                                                        

Pris for deltagelse på temadagen er 575 kroner for personlige medlemmer, 1.500 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 900 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmelding Tilmelding er bindende og skal ske senest 1. april 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

 

Slides fra dagen:

2 nye klagenævn

Nye regler i planloven

Præsentation om ændringerne i planloven vedr. detailhandel

Kystområder

 

Dansk Selskab for Miljøret fylder 25 år. Og det skal fejres den 1. december 2016.

Arrangementet finder sted på Schæffergården i Gentofte og starter kl. 12:30 med en let anretning.

Herefter er der planlagt et spændende fagligt eftermiddagsarrangement, med oplæg og indspark fra eksperter inden for den miljøretlige disciplin.

Kl. ca. 17:00 vil der være mulighed for networking i en times tid frem til middagen kl. 18:00.

Dagens program finder du i denne INDBYDELSE

Tilmeldingsfrist er 17. november kl. 14:00.

 

Oplæg Karsten Hagel-Sørensen

Oplæg Poul Hvilsted - den omtalte dom

Oplæg Stig Grønbæk Jensen

Oplæg Gorm Toftegaard Nielsen

 

På bestyrelsens vegne
Henriette Soja, formand

"Nye og mere principielle afgørelser om miljø,

miljø og miljøvurdering/VVM og jordforurening"

 

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til det årlige arrangement forud for selskabets generalforsamling. Arrangementet i år har fokus på nye og mere principielle afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og reglerne om miljøvurdering/VVM og jordforureningsloven.

Oplæg ved advokat Henriette Soja og advokat Mads Kobberø

Arrangementet finder sted

torsdag 26. maj 2016

Kl. 13:00 – 16:00

 

 

i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Program

13:00 – 13:10    Ankomst og registrering

13:10 – 13:15    Velkomst ved selskabets formand, advokat Henriette Soja

13:15 – 14:30    Oplæg v/advokat Henriette Soja og advokat Mads Kobberø (hent slides ved at klikke på navnet)

14:30 – 15:00    Pause – kaffe, the og kage samt netværk

15:00 – 16:00    Oplæg fortsat

Tilmelding senest onsdag 25. maj 2016 pr. mail til sekretariatet

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (sekretær Lene Dangaard).

Deltagelse i mødet koster 400 kr. for personlige medlemmer og 600 kr. for institutionelle medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer er 700 kr. Vær opmærksom på, at der er begrænset deltagerantal.

 

Nærmere - herunder link til tilmelding - følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du ønsker at deltage.