lille top billede2

Seminar 30. maj 2017 klokken 13.00 – 17.00
i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

SEMINAR OM DEN NYE MILJØVURDERINGSLOV

 

OM DAGENS EMNE

På seminaret stiller vi skarpt på miljøvurderingsloven, der netop er trådt i kraft. Formålet med loven er at indføre en ny, samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter.

Loven indebærer, at de to centrale EU-proceduredirektiver inden for den miljøretlige regulering – miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet – implementeres samlet og anvendes ensartet på land og på havet.

På seminaret vil der være indlæg fra embedsværket, en forsker, en advokat og en rådgiver, så vi får belyst forskellige aspekter af den vigtige nye lov.

Dansk Selskab for Miljøret afholder generalforsamling inden seminaret.

PROGRAM

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagere i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

          12.30 – 13.00    Generalforsamling

          13.00 – 13.05    Velkomst – dagens program v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret

          13.05 – 14.00    Helle Ina Elmer, specialkonsulent, ph.d., Miljøstyrelsen, introducerer miljøvurderings­loven og
          forklarer, hvorfor loven ser ud, som den gør (til- og fravalg). Også processen i EU og i Danmark
          bliver inddraget. Endvidere vil fremtidsperspektiverne blive berørt - se slides her

          14.00 – 14.45    Professor i miljøret på Københavns Universitet, Helle Tegner Anker, redegør for betydningen af
          de centrale EU-retlige begreber i loven, herunder navnlig begrebsparret planer og programmer
          samt projektbegrebet - se slides her

          14.45 – 15.00    Kaffepause

          15.00 – 15.45    Advokat Flemming Elbæk fortæller om miljøvurderingsloven set fra advokatens synspunkt,
          herunder sagsbehandlingstider ved screeninger, sagsoplysning og ansvar for miljøvurderingen,
          projektændringer (der ikke er omfattet af miljøvurderingsreglerne) og samspillet med andre typer
          miljøvurdering, herunder habitatvurderinger
 - se slides her

           15.45 – 16.30   Senior juridisk rådgiver, Ulf Kjellerup, COWI, sætter fokus på rådgiverens roller, herunder blandt
          andet lovens regler om screening af planer/programmer og konkrete projekter samt scoping af
          henholdsvis miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten - se slides her

           16.30 – 16.55   Spørgsmål og diskussion

           16.55 – 17.00   Afrunding v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret                   

Pris                                                                                                                                                                     
Pris for deltagelse i seminaret er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.600 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).