lille top billede2

Arrangement 28. maj 2019 klokken 13.00 – 16.00
DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

NYHEDER PÅ EKSPROPRIATIONSOMRÅDET

I juni 2018 afgav Ekspropriationsudvalget betænkning nr. 1569 om ”Ekspropriation efter planloven” med otte anbefalinger til at forbedre borgernes retssikkerhed, især ved kommunale ekspropriationer. Betænkningen er efterfølgende fulgt op af en ændring af planlovens regler om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan, som trådte i kraft 1. januar i år. Blandt udvalgets anbefalinger var også en forenkling og effektivisering af de kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser, og regeringen har nu igangsat arbejdet med en ny ekspropriationsproceslov.

På dette arrangement får du viden om baggrunden for Ekspropriationsudvalgets anbefalinger, ændringerne af planloven og nyere retspraksis om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan. Dansk Selskab for Miljøret har således inviteret Ekspropriationsudvalgets formand, advokat Håkun Djurhuus, til at fortælle om udvalgets arbejde og anbefalinger og om de nye regler i planloven. Efter dette indlæg vil der være en gennemgang af nogle interessante domme om ekspropriation på grundlag af lokalplan efter planlovens § 47. Endvidere vil der komme et indlæg om udvalgte nyere retsafgørelser om eks­pro­priation på andre områder, først og fremmest den i medierne meget omtalte sag om ”Vejen i Vejen”, som blev afgjort i Højesteret i september 2018.

Selskabets generalforsamling afholdes i forlængelse af arrangementet (se særskilt invitation hertil).

PROGRAM

12.30-13.00 Sandwich

13.00-13.10 Velkomst v/Henriette Soja

13.10-14.10 Ekspropriationsudvalgets betænkning og ændringerne af planlovens regler om eks­propriation til virkeliggørelse af lokalplan v/Håkun Djurhuus (Bech-Bruun), formand for Ekspropriationsudvalget

14.10-14.50 Nyere retspraksis om ekspropriation efter planloven v/Stig Grønbæk Jensen (Kammeradvokaten)

14.50-15.15 Kaffe, te og kage samt netværk

15.15-15.55 Sagen om ”Vejen i Vejen” og andre nye domme om rækkevidden af hjemler til eks­pro­priation v/Sarah Jano (Kammeradvokaten)

15.55-16.00 Afslutning

Ordstyrer Kim Trenskow (Kromann Reumert)

Pris                                                                                                                                                                      

Pris for deltagelse i arrangementet er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.500 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 24. maj 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).


Indkaldelse til generalforsamling
28. maj 2019 klokken 16.00

DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Behandling af eventuelle forslag

5.      Fastlæggelse af kontingent

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2018 vil blive forelagt på generalforsamlingen.

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2019 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2018. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Bestyrelsen håber, at mange af selskabets medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding senest 24. maj 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).