lille top billede2

Arrangement om nyere ombudsmandspraksis på miljøområdet

V/Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand, og Peter Pagh, Københavns Universitet

Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 14.00-17.00

hos CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København K

Se invitationen her

Oplæg v/Jørgen Steen Jørgensen, Folketingets Ombudsmand

Oplæg v/Peter Pagh, Københavns Universitet

Seminar om de nye regler for virksomheders forurening - IE-direktivets implementering i dansk ret, herunder nye regler om jordforurening.

 

Torsdag den 2. maj 2013 kl. 13.30-16.00

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

ved Nørreport Station

 

Se powerpoints fra seminaret her: 

Oplæg v/Ulla Ringbæk

Oplæg v/Dorte Balle Hermansen

Oplæg v/Henriette Soja 

Temamøde om vandplanernes karakter og retlige status - et europæisk og et dansk perspektiv

Onsdag den 29. maj 2013 kl. 13.00-15.30

på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

 

Se vedhæftede invitation - klik her

Temamøde om klimatilpasning i planlægningen
 
Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13.30 - 15.00
 
Temamøde om klimatilpasning i planlægningen.

Afholdes på Kosmopol Fiolstræde 44, 1171 København K.