lille top billede2

Seminar om de nye regler for virksomheders forurening - IE-direktivets implementering i dansk ret, herunder nye regler om jordforurening.

 

Torsdag den 2. maj 2013 kl. 13.30-16.00

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

ved Nørreport Station

 

Se powerpoints fra seminaret her: 

Oplæg v/Ulla Ringbæk

Oplæg v/Dorte Balle Hermansen

Oplæg v/Henriette Soja 

Temamøde om klimatilpasning i planlægningen
 
Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13.30 - 15.00
 
Temamøde om klimatilpasning i planlægningen.

Afholdes på Kosmopol Fiolstræde 44, 1171 København K.