lille top billede2

Generelt om selskabets aktiviteterlandskab

Selskabets aktiviteter er primært at afholde foredragsrækker for medlemmerne. Selskabet deltager tillige i nationalt og internationalt arbejde vedrørende miljøretten og er medlem af den internationale forening European Environmental Law Association.
Selskabet arrangerer konferencer, temadage og "gå-hjem-møder" indenfor det miljøretlige område 3-4 gange om året - det ene med tilknytning til den årlige generalforsamling.
Selskabets aktiviteter har kunnet afholdes til lave deltagergebyrer, idet foredragsholdere i vidt omfang venligst har optrådt vederlagsfrit.
Selskabet udgiver et Nyhedsbrev med relevante informationer samt f.ex. utrykte domme.