lille top billede2

Indkaldelse til generalforsamling
tirsdag 30. maj 2018 klokken 12.30 – 13.00

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Behandling af eventuelle forslag

5.      Fastlæggelse af kontingent

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2017 vil blive forelagt på generalforsamlingen.

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2018 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2017. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmerne til at deltage i selskabets arrangement om "Miljømyndigheders erstatningsansvar – betingelser, berettigede forventninger, nabohensyn, EU-retlige og processuelle aspekter". Særskilt invitation er udsendt.

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagerne i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Bestyrelsen håber, at mange af selskabets medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding senest 25. maj 2018 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Vedhæftninger

Forventningsprincippet_i_miljoretten

Oplaeg_Dansk_Selskab_for_Miljoret

Slides_Peter_Pagh_30_5_2018

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

Arrangement 30. maj 2018 klokken 13.00 – 16.30
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

MILJØMYNDIGHEDERS ERSTATNINGSANSVAR

BETINGELSER, BERETTIGEDE FORVENTNINGER, NABOHENSYN,

EU-RETLIGE OG PROCESSUELLE ASPEKTER

Ved arrangementet vil tre af forfatterne til den nye bog om offentlige myndigheders erstatningsansvar (DJØF 2017) belyse den ulovregulerede praksis om offentlige myndigheders erstatningsansvar med særlig fokus på miljømyndighederne.

Arrangementet afholdes lige efter selskabets generalforsamling (se særskilt invitation hertil), og der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagere i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

PROGRAM

13.00 – 13.10    Velkomst

                                v/professor, dr. jur. Peter Pagh

13.10 – 14.00     Hvornår medfører miljømyndighedernes fejl erstatningsansvar

                                – om ansvarsbetingelser

                                v/ph.d. studerende Rasmus Grønved Nielsen

14.10 – 15.00     Erstatningsretligt værn, processuelle og EU-retlige aspekter for miljømyndigheders erstatningsansvar

                                v/professor, dr. jur. Peter Pagh

15.00 – 15.20     Kaffepause

15.20 – 16.20     Betydningen af berettigede forventninger i miljøretten, herunder for miljømyndigheders erstatningsansvar og ved retlig og fysisk lovliggørelse                         

                                v/professor, dr. jur. Søren H. Mørup

16.20 – 16.30     Afslutning

Pris                                                                                                                                                                     
Pris for deltagelse i arrangementet er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.400 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 25. maj 2018 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).