lille top billede2

Onsdag den 15. marts 2017 indbyder Dansk Selskab for Miljøret til et arrangement om rockerborge, idet der pt. er en ny Betækning på vej desangående. Arrangementet vil nok

Officiel invitation med information om tilmelding, pris mv. fremsendes så snart Betænkningen foreligger, men sæt gerne allerede nu X i kalenderen.

Praktisk information

Tid:   Onsdag 15. marts kl. 14:00 - 17:30
Sted: Kosmopol (v/Nørreport St.)
Pris:  Følger

Med venlig hilsen


Henriette Soja
formand