lille top billede2

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

"Nye principielle domme og afgørelser om miljø fra EU-domstolen, danske domstole og Miljø- og Fødevareklagenævnet"

Arrangementet finder sted

2. november 2017 klokken 13.00 – 16.30

på "Kosmopol", Fiolstræde 44, København K

Vi gentager successen fra forrige år og præsenterer denne gang oplæg ved professor og nævnsformand Birgitte Egelund Olsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet, advokat Britta Moll Bown, Kammeradvokaten og professor dr. jur. Peter Pagh, Københavns Universitet.

PROGRAM

Der serveres sandwich fra klokken 12.30.

           13.00 – 13.10    Velkomst

           13.10 – 14.10    Principielle afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet v/nævnets formand, professor Birgitte
           Egelund Olsen

           14.10 – 15.05    Nye principielle miljødomme fra danske domstole v/advokat Birgitte Moll Bown,
           Kammeradvokaten

           15.05 – 15.20    Kaffepause

           15.20 – 16.20    Nye principielle miljødomme fra EU-domstolen v/professor Peter Pagh

           16.20 – 16.30    Afslutning

Pris                                                                                                                                                                      
Pris for deltagelse i arrangementet er 600 kroner for personlige medlemmer, 1.200 kroner for institutionelle medlemmer og 800 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 30. oktober 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Der afholdes arrangement i "Nævnenes Hus" i Viborg 30. januar 2018 klokken 13.00 – 17.00 vedrørende "Nye og mere principielle afgørelser om miljø, natur og planlægning". Invitation til arrangementet udsendes inden så længe.

 

 

 

* * * * * * * * 

Nedenståede arragement den 14. juni er aflyst

"Samlingsstedsforbud og planloven"

– betænkning 1562 om indsatsen over for rockerborge

Arrangementet finder sted

14. juni 2017 klokken 14:00 – 17:30

på "Kosmopol", Fiolstræde 44, København K

Dansk Selskab for Miljøret afholder et spændende arrangement for alle, som interesserer sig for og beskæftiger sig med de planretlige udfordringer, der kan opstå i området omkring rockerborge. Arrangementet vil omfatte en nærmere gennemgang af overvejelserne i betænkning 1562/2016 om den retlige håndtering af problemerne i nærmiljøet med rockerborge og belyser indholdet i det lovudkast om en samlingsstedsforbudsordning, der er foreslået i betænkningen.

Søren H. Mørup og Peter Pagh har begge været medlemmer

af det af justitsministeren nedsatte udvalg om indsatsen over for rockerborge,

som har afgivet betænkning nr. 1562, 2016 om indsatsen over for rockerborge mv.

Program

        14:00        Velkomst

14.15        Lovudkast om samlingsstedsforbud på bestemte ejendomme med omtale af udvalgets overvejelser
                  og indholdet i lovudkastet 
v/professor Søren H. Mørup 

        15.15        Kaffepause

        15:30        Spørgsmål og diskussion

16.00        Anvendelse af planlovens regler i forhold til rockerborge v/professor Peter Pagh

17.15        Afslutning

Tilmelding senest 10. marts 2017 på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (sekretær Tina Søsted).

Pris for deltagelse i mødet er 500 kroner for personlige medlemmer, 1.000 kroner for institutionelle medlemmer og 800 kroner for ikke-medlemmer.