lille top billede2

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

Temadag den 4. april 2017 klokken 10:00-15:30
i samarbejde med Danske Miljøadvokater

Kosmopol, Fiolstræde 44, København K (lige v/Nørreport Station)

ÆNDRING AF PLANLOVEN OG NATURBESKYTTELSESLOVEN

OM DAGENS EMNE
Så er det ganske vist - sådan da.

Den 25. januar 2017 fremsatte regeringen lovforslag om de længe ventede ændringer på planlovs- og naturbeskyttelsesområdet. Lovforslagene er endnu ikke vedtaget, men bevæger sig efter sigende frem mod en vedtagelse inden Folketingets sommerferie.

Vi har i samarbejde med Danske Miljøadvokater arrangeret en temadag om en række af de vigtigste ændringer, som vi gerne vil præsentere jer for på den kommende temadag. Temadagen afholdes denne gang i København, da de fleste deltagende forventes at komme fra hovedstadsområdet. Som I kan se nedenfor, spænder programmet vidt, og vi håber, at I har lyst til at få forhåndsviden om de regler, som vi kan forvente bringes i spil senere i år.

Vel mødt i København!

PROGRAM

        10:00 – 10:20     Velkommen og introduktion v/Henriette Soja og Ellen Skodborggaard

          10:20 – 11:30     Gennemgang af væsentlige nye regler i planloven v/ Britta Moll Brown og Josephine Legarth
          
Aggesen

           Temaerne bliver; den nye formålsbestemmelse, planlægning for produktions­erhverv, en mere
           fleksibel administration  af planlovsreglerne, differentierede og kortere høringsfrister samt nye
           udviklingsmuligheder i landdistrikterne

           11:30 – 11:45    Kaffepause

           11:45 – 12:15    Klageprocedure/nye klagenævn v/Britta Moll Brown

           12:15 – 13:00    Frokost

           13:00 – 14:00    Nærmere om ny regulering af detailhandlen i Danmark v/Kim Trenskow

           14:00 – 14:20     Kaffepause

           14:20 - 15:30      Nærmere om ny regulering af kystområder og ændringer i Naturbeskyttelsesloven v/Anne Sophie
            Vilsbøll

Pris                                                                                                                                                                        
Pris for deltagelse på temadagen er 575 kroner for personlige medlemmer, 1.500 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 900 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding er bindende og skal ske senest 1. april 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

 

* * * * * *

 

Arrangementet er aflyst og afholdes senere

Nærmere følger allersnarest

 

"Samlingsstedsforbud og planloven"

– betænkning 1562 om indsatsen over for rockerborge

Arrangementet finder sted

15. marts 2017 klokken 14:00 – 17:30

på "Kosmopol", Fiolstræde 44, København K

Dansk Selskab for Miljøret afholder et spændende arrangement for alle, som interesserer sig for og beskæftiger sig med de planretlige udfordringer, der kan opstå i området omkring rockerborge. Arrangementet vil omfatte en nærmere gennemgang af overvejelserne i betænkning 1562/2016 om den retlige håndtering af problemerne i nærmiljøet med rockerborge og belyser indholdet i det lovudkast om en samlingsstedsforbudsordning, der er foreslået i betænkningen.

Søren H. Mørup og Peter Pagh har begge været medlemmer

af det af justitsministeren nedsatte udvalg om indsatsen over for rockerborge,

som har afgivet betænkning nr. 1562, 2016 om indsatsen over for rockerborge mv.

Program

11    14:00       Velkomst

14    14.15       Lovudkast om samlingsstedsforbud på bestemte ejendomme med omtale af udvalgets overvejelser og

                          indholdet i lovudkast v/professor Søren H. Mørup

15    15.15        Kaffepause

15    15.30        Spørgsmål og diskussion

16    16.00        Anvendelse af planlovens regler i forhold til rockerborge v/professor Peter Pagh

17    17.15        Afslutning

Tilmelding senest 10. marts 2017 på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (sekretær Tina Søsted).

Pris for deltagelse i mødet er 500 kroner for personlige medlemmer, 1.000 kroner for institutionelle medlemmer og 800 kroner for ikke-medlemmer.