lille top billede2

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til 

Indkaldelse til virtuel generalforsamling
26. maj 2020 klokken 12.30 – 13.00

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af eventuelle forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2019 vil blive forelagt på generalforsamlingen.

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2020/2021 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2019. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og kræver i år aktiv tilmelding, idet den gennemføres virtuelt, hvortil der udsendes særskilt invitation.

Bestyrelsen håber, at mange af selskabets medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding senest 25. maj 2020 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; (sekretær Tina Søsted).


oo0oo


Efter generalforsamlingen inviteres selskabets medlemmer ved særskilt invitation til at deltage i arrangement om "Nye principielle miljødomme og afgørelser fra EU-Domstolen, danske domstole og Miljø- og Fødevareklagenævnet".

Også dette arrangement vil blive gennemført virtuelt. Deltagelse i arrangementet kræver også aktiv tilmelding, så man efterfølgende kan modtage invitation til virtuel deltagelse.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange af selskabets medlemmer har lyst til at deltage.

 

Virtuelt arrangement 26. maj 2020 klokken 13.00 – 17.00


Nye principielle miljødomme og afgørelser fra
EU-Domstolen, danske domstole,
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet


På mødet får du et bredt overblik over det seneste års udvikling på miljø- og planområdet. Der fokuseres indledningsvist på principielle afgørelser fra Planklagenævnet hhv. Miljø- og Fødevareklagenævnet, dernæst på den nyeste danske retspraksis og afslutningsvist på den mest interessante udvikling i EU-Domstolens praksis set fra et dansk perspektiv. Du vil således få en opdateret viden om den seneste retsudvikling, samt om hvilke retlige tendenser der rører sig på plan- og miljøområdet.

PROGRAM
13.00-13.15 Velkomst v/Henriette Soja
13.15-14.00 Principielle afgørelser i det seneste år fra Miljø- og Fødevareklagenævnet v/nævnets formand, professor Birgitte Egelund Olsen
14.00-14.45 Principielle afgørelser i det seneste år fra Planklagenævnet v/stedfortræder for formanden Anja Bergman Thuesen
14.45-15.00 Kaffe, te og kage samt netværk (pause)
15.00-15.45 Principielle miljødomme fra danske domstole v/advokat Britta Moll Bown, Kammeradvokaten
15.45.-16.45 Nye principielle miljødomme fra EU-Domstolen v/professor Peter Pagh
16.45-17.00 Afslutning

Pris
Da arrangementet gennemføres virtuelt vil prisen for deltagelse være reduceret. Pris for deltagelse i arrangementet er 400 kroner for personlige medlemmer, 1.000 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 500 kroner pr. medlem) og 600 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Deltagelse kræver tilmelding, så man efterfølgende kan modtage invitation til virtuel deltagelse i arrangementet.

Tilmelding senest 25. maj 2020 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; (sekretær Tina Søsted).