lille top billede2

Medlemskreds

Selskabet lægger vægt på en bredt sammensat medlemskreds således, at der bliver tale om såvel jurister, ansatte i det offentlige som praktiserende advokater, samt jurister ansat i private virksomheder, - f.ex. ingeniørfirmaer - og virksomheder, som i øvrigt beskæftiger sig med miljøopgaver.
Personer, der ikke har juridisk kandidateksamen, kan efter bestyrelsens skøn optages som medlemmer.

240 medlemmer er fordelt på ca. 55 institutionelle og 185 personlige medlemmer, som herved repræsenterer et bredt billede af institutioner og personer med særligt indblik i og interesse for miljøretten.