lille top billede2

Dansk Selskab for Miljøret
landbrug
Selskabet blev stiftet 1991 med det formål at udbrede kendskabet til og udviklingen af miljøretten, at fremme interessen for miljøretten som juridisk disciplin, at fremme forståelsen hos og samarbejdet mellem jurister og andre med særlig tilknytning til eller interesse for miljøet i Danmark og i udlandet og, at medvirke til at skabe debat nationalt og internationalt om miljøforhold.