lille top billede2

Økonomi

Selskabet opkræver et kontingent for henholdsvis personlige og institutionelle medlemmer. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen år for år og udgør p.t. 250 kroner for personlige medlemmer og 1.200 kroner for institutionelle medlemmer.

Det er selskabets intention, at kontingentet skal finansiere udgifterne til den daglige drift.

Selskabets medlemmer tilbydes deltagelse i arrangementer til en favorabel pris.